Gala Dinner

Społeczna odpowiedzialność Międzynarodowego Kongresu MBA

Miejsce wydarzenia

            Pałac Czeczotka, św. Anny 2, Kraków

Termin wydarzenia

            18 maja 2018, godz. 20:00

Dojazd

dojazd na miejsce Gali we własnym zakresieNa zakończenie pierwszego dnia kongresu (18/05), zgodnie z tradycją, goście zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Dinner połączona z aukcją charytatywną. Tegoroczny bankiet odbędzie się historycznym Pałacu Czeczotka, położonym w samym sercu Starego Miasta. Dodatkową atrakcją bankietu będzie występ duetu: Julii Mii i Witka Niedojadło.

Julia Mii & Witek Niedojadło to krakowski duet, który powstał w 2011 roku. Inspiracją do wspólnego grania była wspólna pasja do muzyki akustycznej, chilloutowej i bardzo klimatycznej.Społeczna odpowiedzialność Międzynarodowego Kongresu MBA

Aukcje charytatywne przeprowadzane podczas Gali Dinner na stałe wpisały się już w program Kongresu MBA. Dochód z tegorocznej licytacji w trakcie Gali Międzynarodowego Kongresu MBA  zostanie przeznaczony na zakup kardiomonitora dla Oddziału Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie kierowanego przez Pana Profesora Stanisława Kwiatkowskiego. Poniżej bardziej szczegółowy opis Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA”.Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O ZDROWIE DZIECKA” została założona przez pracowników szpitala i nieprzerwanie od 1992 roku  wspiera działalność leczniczą, diagnostyczną oraz naukową Szpitala.

Działania fundacji skupiają się na pomocy poszczególnym jednostkom organizacyjnym szpitala, takim jak oddziały, poradnie specjalistyczne czy pracownie diagnostyczne. Finansując wyposażenie, sprzęt medyczny, czy leki i materiały medyczne dla tych jednostek - z pomocy fundacji korzystają wszyscy pacjenci hospitalizowani w szpitalnych oddziałach czy konsultowani w poradniach specjalistycznych. Realizacja działań statutowych Fundacji jest możliwa tylko dzięki akcjom charytatywnym, wsparciu osób prywatnych, w tym 1% podatku oraz pomocy sponsorów i darowizn od osób prawnych. Rocznie na cele statutowe Fundacja „O ZDROWIE DZIECKA” przeznacza średnio 80% osiągniętego przychodu.

Największą grupę pacjentów oddziału neurochirurgii stanowią dzieci z wadami wrodzonymi układu nerwowego – wodogłowiem, rozszczepami czaszki i kręgosłupa. Leczenie z powodu tych wad jest wieloletnie i dzieci przebywają w oddziale po kilkanaście lub kilkadziesiąt razy. Kolejną grupę stanowią dzieci leczone z powodu nowotworów układu nerwowego, głównie guzów mózgu. Oddział prof. Kwiatkowskiego to znaczący ośrodek neurochirurgii dziecięcej w Polsce zajmujący się leczeniem zachowawczym i operacyjnym ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych, w tym powstałych w wyników wypadków. Kardiomonitor, który chcielibyśmy zakupić z pieniędzy zebranych w trakcie aukcji jest potrzebny do monitorowania podstawowych parametrów życiowych pacjenta, w tym pracy serca, parametrów ciśnienia tętniczego krwi oraz saturacji krwi co jest niezbędne w opiece nad pacjentem neurochirurgicznym. 

Partnerzy i Sponsorzy

© 2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN