2019-02-19

Powtórzmy sukces ubiegłorocznej aukcji charytatywnej!

Powtórzmy sukces ubiegłorocznej aukcji charytatywnej!
Społeczna odpowiedzialność Międzynarodowego Kongresu MBA, czyli aukcja charytatywna podczas Gali Dinner.
Aukcje charytatywne przeprowadzane podczas Gali Dinner na stałe wpisały się już w program Kongresu MBA. 

Dochód z zeszłorocznej licytacji w trakcie Gali XIV Międzynarodowego Kongresu MBA (ok. 13 tysięcy złotych) został przeznaczony na zakup kardiomonitora (zdjęcie poniżej) dla Oddziału Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie kierowanego przez Pana Profesora Stanisława Kwiatkowskiego.


Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O ZDROWIE DZIECKA” została założona przez pracowników szpitala i nieprzerwanie od 1992 roku  wspiera działalność leczniczą, diagnostyczną oraz naukową Szpitala.

Działania fundacji skupiają się na pomocy poszczególnym jednostkom organizacyjnym szpitala, takim jak oddziały, poradnie specjalistyczne czy pracownie diagnostyczne. Finansując wyposażenie, sprzęt medyczny, czy leki i materiały medyczne dla tych jednostek - z pomocy fundacji korzystają wszyscy pacjenci hospitalizowani w szpitalnych oddziałach czy konsultowani w poradniach specjalistycznych. Realizacja działań statutowych Fundacji jest możliwa tylko dzięki akcjom charytatywnym, wsparciu osób prywatnych, w tym 1% podatku oraz pomocy sponsorów i darowizn od osób prawnych. Rocznie na cele statutowe Fundacja „O ZDROWIE DZIECKA” przeznacza średnio 80% osiągniętego przychodu.

Największą grupę pacjentów oddziału neurochirurgii stanowią dzieci z wadami wrodzonymi układu nerwowego – wodogłowiem, rozszczepami czaszki i kręgosłupa. Leczenie z powodu tych wad jest wieloletnie i dzieci przebywają w oddziale po kilkanaście lub kilkadziesiąt razy. Kolejną grupę stanowią dzieci leczone z powodu nowotworów układu nerwowego, głównie guzów mózgu. Oddział prof. Kwiatkowskiego to znaczący ośrodek neurochirurgii dziecięcej w Polsce zajmujący się leczeniem zachowawczym i operacyjnym ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych, w tym powstałych w wyników wypadków. Kardiomonitor, który chcielibyśmy zakupić z pieniędzy zebranych w trakcie aukcji jest potrzebny do monitorowania podstawowych parametrów życiowych pacjenta, w tym pracy serca, parametrów ciśnienia tętniczego krwi oraz saturacji krwi co jest niezbędne w opiece nad pacjentem neurochirurgicznym.


W związku z ubiegłorocznym sukcesem podczas aukcji, Krakowska Szkoła Biznesu UEK postanowiła wspomóc Fundację „O ZDROWIE DZIECKA” także w 2019 roku. Tym razem dochód uzyskany licytacji organizowanej podczas XV Międzynarodowego Kongresu MBA zostanie przekazany na zakup wyposażenia chirurgiczno-zabiegowego, które jest niezbędne podczas operacji neurochirurgicznych – mowa o ultradźwiękowym aspiratorze tkankowym CUSA® Excel+.

Tym samym zachęcamy Państwa do przekazywania dzieł na aukcję charytatywną! Wszyscy możemy przyczynić się do zakupu tego specjalistycznego sprzętu. Szczególnym zainteresowaniem podczas licytacji cieszą się przedmioty takie jak: obrazy, rzeźby, grafiki, fotografie, vouchery itp. Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc proszone są o kontakt:
tel.: 12 293 74 11
e-mail: kongres@uek.krakow.pl

Partnerzy | Patroni | Sponsorzy

© 2019 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN