2018-05-29

XIV Międzynarodowy Kongres MBA–podsumowanie

XIV Międzynarodowy Kongres MBA–podsumowanie
18–20 maja 2018 w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się czternasta edycja Międzynarodowego Kongresu MBA
18–20 maja 2018 w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się czternasta edycja Międzynarodowego Kongresu MBA, pod hasłem „Lokalne zasoby biznesowe a globalna działalność firm”. W tegorocznej edycji Kongresu uczestniczyło około 200 osób. Wśród nich znaleźli się:

– naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni,
– dyrektorzy programów MBA,
– menedżerowie wyższego i średniego szczebla legitymujący się tytułem Master of Business Administration,
– studenci i absolwenci programów MBA w Polsce.

Tradycyjnie Kongres rozpoczął się od Study Visits, czyli odwiedzin firm zlokalizowanych w okolicach Krakowa. W tym roku uczestnicy mieli możliwość posłuchania i zobaczenia jak na co dzień funkcjonują firmy: Aon, Aptiv, Cisco czy SALESmanago. Wizyty studyjne były idealną okazją do poznania procesów oraz tajników sukcesu dynamicznie rozwijających się firm w regionie.

Właściwe obrady XIV Kongresu MBA rozpoczęły się w piątek 18 maja – wówczas uczestnicy wzięli udział w dwóch panelach tematycznych:

    PANEL I: Poland and Cracow during the time of global activities.

Moderatorem panelu pierwszego był koordynator merytoryczny programu International MBA KSB UEK, dr Piotr Sedlak. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji: Andrew Hallama (General Secretary and a founding member of ASPIRE), Johna Lyonsa (Aon Krakow Centre Leader), Moniki Sawki (Leadership Development Manager - Aon); oraz Jacka Piechoty (Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej).

    PANEL II: Global success made in Poland.

Panel drugi – przygotowany przy współpracy z #OMGKRK – Krakow Startup Community poprowadzony został przez przedstawicieli świata startupów: Grzegorza Błażewicza (the CEO, Founder SALESmanago), Zbigniewa Woźnowskiego (the CEO, co-founder Reality Games) oraz Richarda Lucasa (business and social entrepreneur who is active in the TED and TEDx Community, holding the Licence for TEDxKazimierz). Moderatorem był Lucca Bertocci (Senior Marketing Strategy Consultant, Garrison Group).

Wydarzeniem zamykającym pierwszy dzień Kongresu była uroczysta Gala Dinner połączona z aukcją charytatywną w historycznym Pałacu Czeczotka. Dochód z tegorocznej licytacji został przeznaczony na zakup kardiomonitora dla Oddziału Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (Fundacja „O ZDROWIE DZIECKA”).

Drugi dzień Kongresu, jak w ubiegłych latach został podzielony na dwie części: dyskusyjną oraz warsztatową. W pierwszej części uczestnicy wzięli udział w następujących panelach:

    PANEL III: Dylemat lokalny versus globalny z perspektywy zróżnicowania kultur i relacji dyplomatycznej.

Panel został poprowadzony przez doświadczonych przedstawicieli świata dyplomacji. Wśród Prelegentów znaleźli się: Urszula Gacek (Członek Rady Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie i Rady Ambasadorów Europejskiej Akademii Dyplomatycznej w Warszawie), Philippe De Brouwer (Konsul Honorowy Królestwa Belgii w Krakowie) oraz Prof. UEK, dr hab. Edward Molendowski (Profesor nadzwyczajny UEK oraz kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). Moderatorem panelu będzie Agnieszka Żak (Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, UEK)

    PANEL IV: Pochwała autodiagnozy. Raportowanie zintegrowane jako narzędzie zarządzania.

Panel czwarty został przygotowany przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów oraz Centrum Edukacji PIBR). Ewa Sowińska (zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Partner ESO Audit), jako moderator panelu zaprosiła do dyskusji: Mirosława Czekaja (skarbnik m. st. Warszawy, doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident), Krzysztofa Burnosa (Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów) oraz Olgę Petelczyc (Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR).

    PANEL V: Local versus global – dylemat czy fikcja?

Zamykający obrady kongresowe panel ekspertów był moderowany przez Dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu, prof. UEK dr hab. Piotra Bułę. Wzięli w nim udział: Przemysław Powalacz (Prezes Zarządu Geberit Sp. z o.o.) oraz Piotr Dziwok (Prezes zarządu Shell Polska).

W drugiej części dnia przeprowadzone zostały cztery Warsztaty Biznesowe przygotowane przez Nowe Motywacje oraz PMI Poland Chapter. Spotkania poprowadzili trenerzy z wysokim poziom wiedzy merytorycznej oraz bogatym doświadczeniem zawodowym.

Zwieńczeniem tegorocznego Kongresu, podobnie jak w latach poprzednich był organizowany na terenie Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie, k/ Krakowa  XI Turniej KSB UEK Golf Cup 2018 połączony z Akademią Golfa dla początkujących oraz piknikiem rodzinnym. Puchar Dyrektora KSB otrzymał Pan Philippe De Brouwer–Konsul Honorowy Królestwa Belgii w Krakowie.

Wszystkim prelegentom, gościom oraz uczestnikom XIV Międzynarodowego Kongresu MBA serdecznie dziękujmy za liczne przybycie oraz stworzenie niepowtarzalnej atmosfery. Mamy nadzieję na ponowne spotkanie podczas piętnastej edycji, która odbędzie się 17–19 maja 2019 r.!

Partnerzy | Patroni | Sponsorzy

© 2019 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN