II Kongres MBA 2006 r.

II Kongres MBA to przedsięwzięcie, które odbyło się w dniach 19-20 maja, zgromadziło 150 osób. Gościliśmy słuchaczy i absolwentów programów MBA z całej Polski, kadrę zarządzającą i dydaktyków programów, partnerów z uczelni zagranicznych (Stockholm University Business School, St Gallen Business School, Grand Valley School of Business), przedstawicieli biznesu.


Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, bez których nie udałoby się zbudować tego przedsięwzięcia. Wyrazy wdzięczności kierujemy do szanownych prelegentów za niezwykle ciekawe prezentacje oraz cenne uwagi i wskazówki, nie tylko natury biznesowej. Dziękujemy uczestnikom, którzy odpowiedzieli na inicjatywę Szkoły i swym przybyciem potwierdzili sens i potrzebę tego typu spotkań. Dziękujemy Sponsorom i Patronom Medialnym za wsparcie, którego udzielili Szkole przy organizacji i promocji Kongresu. W końcu, słowa podziękowania należą się grupie organizatorów (pracowników Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Centrum Rozwoju i Promocji oraz stażystów), którzy z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pracowali nad przygotowaniem tego szczególnego spotkania.


Idea, która przyświeca nam od początku, to integracja środowiska MBA, budowa platformy współpracy, wymiany doświadczeń. Kongres to jedno z narzędzi tej platformy, innym jest Forum MBA Polska. Powstanie forum, jego misja i zakres działań zależą od Państwa inicjatywy. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie deklaruje wsparcie organizacyjne i merytoryczne w powołaniu Forum. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Programów MBA (e-mail: mba@ae.krakow.pl).           

Prelegenci:

prof. SGH dr hab. Piotr Płoszajski, Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Szromnik, Prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

prof. Sue Martin, Grand Valey State University

dr Mark Schaub, Grand Valey State University

prof. Carol Sanchez, Grand Valey State University

prof. AE dr hab. Czesław Mesjasz, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Prof. Dr. Dres. h.c. Knut Bleicher, St. Gallen Business School (SGBS)

Dr. oec.HSG Christian Abegglen, St. Gallen Business School (SGBS)

prof. Carl Norrbom, Stockholm International Business Institute

dr Tony Fang, Stockholm International Business Institute

prof. Staffan Gullander, Stockholm International Business Institute

Andrzej Jasienicki, Dyrektor Finansowy MCI Management S.A., Venture Capital w Polsce-Finansowanie przedsięwzięć na wczesnych etapach rozwoju

prof. AE dr hab. Janina Filek, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

prof. dr hab. Wojciech Gasparski, Wyższa szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Koźmińskiego

prof. dr hab. Janusz Teczke, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Dorota Adamska, BP Polska

Partnerzy | Patroni | Sponsorzy

© 2019 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN