III Kongres MBA 2007 r.

III Kongres MBA odbył się w dniach 11 - 12 maja 2007 r.


WIEDZA
Dwa dni inspirujących prezentacji, różnorodne panele tematyczne, najnowsze trendy rynkowe. III Kongres MBA przebiegał pod hasłem PRZYWÓDZTWA. Idea ta została rozwinięta w pierwszym bloku tematycznym (Przywództwo), kolejne sesje pokazały strategie w Edukacji Menedżerskiej, Project Management, Zarządzaniu Międzykulturowym, Sprzedaży i Finansach.

INTERAKCJE
Biznes Mixer MBA
(12 maja)  - to nowa propozycja spotkań kongresowych pozwalająca na lepszą integrację środowiska biznesowego MBA oraz skuteczny networking. Spotkania podzielone zostały na pokoje tematyczne: High-Tech, Konsulting i Przemysł, co dało szansę na poznanie menedżerów z różnych branż i wymianę doświadczeń w danym segmencie rynkowym.

Symulacyjno - decyzyjna gra TEES-6 - podczas III Ogólnopolskiego Kongresu MBA poznamy laureatów drugiej edycji Gry TEES-6, skierowanej do słuchaczy i absolwentów Programów MBA z całej Polski.

INTEGRACJA
Jednym z celów spotkań kongresowych jest budowanie sieci kontaktów i integracja środowiska MBA. W roku 2007 zaprosiliśmy Państwa na krakowski Kazimierz, gdzie w podziemiach Hotelu Rubinstein odbyła się uczta smaku i  obrazu. Tradycyjnie odbyła się róznież wieczorna Aukcja Charytatywna "Człowiek nie jest sam" - szansa podzielenia się nie tylko doświadczeniem i wiedzą, ale również osiągniętym sukcesem. 

Prelegenci:

Prof. Ryszard Borowiecki, Rektor Akademii Ekonomicznej

Dr Piotr Buła, Dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania

Stanisław Kracik, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Christian Muntwiler , St. Gallen Business School, Szwajcaria

Robert Krool, Fundacja na rzecz promocji przedsiębiorczości Instytut Copernicus

Agata Sawicka, Norman Benett

prof. dr hab. Dorota Dobija, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

prof. Aleksander Sulejewicz, SGH w Warszawie

dr Kazimierz Sedlak, Sedlak&Sedlak

Artur Biały, Stowarzyszenie Project Management Institute, Oddział Polska

Tadeusz Golonka, Business Potential Discovery

Prof. Tony Fang, Stockholm University School of Business, Szwecja

Piotr A. Gryko, Senior Partner, House of Skills

Prof. Pascal Brassier, Head of Marketing Departament, Groupe ESC Clermont Graduate School of Management, Francja

Maciej Szymański, Dyrektor Generalny Sephora France

Prof. Thomas Hartman, Dziekan Stockholm University School of Business, Szwecja, dyrektor Stockholm International Business Institute

Jakub Bojanowski, Deloitte

Jacek Buczek, Dyrektor Oddziału Deutsche Bank PBC S.A.

Partnerzy | Patroni | Sponsorzy

© 2019 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN