Organizatorzy

XV Międzynarodowego Kongresu MBA

ksb uek_m

Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Krakowska Szkoła Biznesu UEK to wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przedmiotem działalności Szkoły jest prowadzenie działalności dydaktycznej, obejmującej studia podyplomowe, wszelkiego rodzaju kursy długo i krótkoterminowe oraz działalność badawcza, konsultingowa i wydawnicza. Merytoryczny nadzór nad programami studiów Szkoły sprawuje Rada Programowa, złożona z profesorów z poszczególnych rad wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od początku swojego powstania Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie aktywnie uczestniczyła w życiu zarówno swej macierzystej Uczelni, jak i współpracuje z innymi placówkami i instytucjami zewnętrznymi. Od 1993 r. Szkoła prowadzi szeroką współpracę z jednostkami samorządów lokalnych, przedsiębiorstwami, ośrodkami kultury, wyższymi i policealnymi szkołami w kraju i zagranicą. Równie szerokie są kontakty Szkoły z uczelniami zagranicznymi, w tym. in. ze Stockholm University School of Business – Szwecja, St. Gallen Business School – Szwajcaria, Grand Valley State University, Suffolk University, Roosevelt University – Stany Zjednoczone, Ecole de Management de Normandie – Francja, University of Johannesburg – RPA, Akademią Ekonomiczną w Kiszyniowie – Mołdawia, Lwowskim Instytutem Bankowości – Ukraina.
m UEK zielone małe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna i dobrze zarządzana uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Należymy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w kraju, będąc liczącym się centrum edukacyjnym i naukowo badawczym. Cechą charakterystyczną naszej Uczelni jest szeroka gama wykładanych przedmiotów. Oprócz nauk ekonomicznych są to m. in: socjologia, prawo, historia, filozofia, chemia, biologia, fizyka, towaroznawstwo czy ekologia. W trakcie nauki studenci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych stażach i praktykach. Realizujemy wiele umów o współpracy z uczelniami w różnych częściach świata. Nasi studenci mają możliwość uzyskania podwójnych dyplomów - Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zagranicznej uczelni partnerskiej - niemieckiej, szwedzkiej, francuskiej czy amerykańskiej.
m fundacja ksb uek

Fundacja KSB UEK

Fundacja Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powstała 3 września 2014 roku, a jej Fundatorem został Jego Magnificencja, Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Maksyma Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK brzmi „Aude aliquid dignum” - „Odważ się zrobić coś wartościowego”. W myśl tej sentencji i zgodnie z propagowanymi przez Uniwersytet Ekonomiczny wartościami, grupa ekspertów skupionych wokół środowiska MBA postanowiła założyć Fundację KSB. Głównym celem działalności fundacji jest umożliwianie rozwoju i integracji środowisk naukowych, akademickich i biznesowych. Realizacja zadań Fundacji odbywa się przede wszystkim poprzez:
  • organizowanie konferencji, kongresów, seminariów i kursów specjalistycznych;
  • wspieranie wydarzeń naukowych, artystycznych i charytatywnych;
  • organizowanie i prowadzenie klubów absolwenckich, kół zainteresowań i innych form rozpowszechniania nauki;
  • wspieranie działalności organizacji studenckich i studenckich kół naukowych;
  • prowadzenie działalności edytorskiej i wydawniczej.
Jako Przedstawiciele Fundacji pragniemy inicjować wymianę doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami biznesu. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób wpłyniemy pozytywnie na propagowanie edukacji, zwiększenie jakości kształcenia, pomoc absolwentom w rozwoju zawodowym i ułatwieniu im startu w świecie profesjonalnego biznesu. Chcielibyśmy, aby Polska stała się, na tle Unii Europejskiej, pozytywnym przykładem współpracy środowisk, przekładającym się na rozwój gospodarki regionu i kraju.
m Klub KSB Alumni

Klub KSB Alumni MBA

W roku 2005 powstał Klub KSB Alumni MBA, który skupia słuchaczy i absolwentów programów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z czołowymi praktykami biznesu to podstawowe założenia Klubu.
© 2019 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN