Ewa Sowińska

Ewa Sowińska

Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Partner ESO Audit
Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.
Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej
Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.
W latach 2014-215 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej  Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki.
W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem;
Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne.
Członek kapituły  XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.
Członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku
Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców

Inicjatorka  wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów
Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

Partnerzy i Sponsorzy

© 2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN