Ewa Zamościńska

Ewa Zamościńska

Menedżer projektów, Konsultant i trener CSR w firmie CSRinfo
Menedżer projektów w firmie edukacyjno-doradczej CSRinfo, z którą jest związana od 2009 roku. Jeden z najbardziej doświadczonych konsultantów i trenerów odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego  na polskim rynku.

Prowadzi projekty doradcze w obszarze raportowania niefinansowego, budowy i wdrażania kompleksowych strategii odpowiedzialnego biznesu a także programów  i polityk zaangażowania społecznego, procesów dialogu z interesariuszami, polityk środowiskowych i kodeksów postępowania dla pracowników firm oraz ich dostawców.

Do realizowanych przez nią projektów odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego należą m.in. projekty w firmach z branży finansowej, FMCG, przemysłu ciężkiego i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych, m.in. w branży paliwowo-energetycznej i usług HR. Była zaangażowana w koordynację lub realizację większości z ponad 50 procesów raportowania odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego przeprowadzonych w ciągu ostatnich 8 lat przez CSRinfo.

Wspiera firmy w planowaniu i przeprowadzaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy wg standardów AA1000. Posiada doświadczenie w organizacji i moderowaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy (m.in. dla Kompanii Piwowarskiej, Jeronimo Martins Polska, Provident Polska, RWE Polska, ING Bank Śląski, BZ WBK, Work Service, Amica S.A., ArcelorMittal Poland). 

Doświadczenie we wdrażaniu zasad  i narzędzi CSR zdobyte w firmie audytorskiej z tzw. „Wielkiej Czwórki” i CSRinfo w praktyce łączy z kompetencjami trenerskimi. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Ukończyła szkołę trenerów Grupy TROP. Jest głównym trenerem CSRinfo. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz warsztaty dla kadry menedżerskiej i pracowników. Wykłada na uczelniach wyższych. Prowadziła zajęcia m.in. na WSE im. Ks. J. Tischnera w Krakowie oraz na SGGW. Jest jednym z pomysłodawców, organizatorów i wykładowców studiów podyplomowych „Menedżer CSR” na Collegium Civitas.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiowała biologię i socjologię. Ukończyła międzynarodowy kurs zrównoważonego rozwoju organizowany przez Fundację Sendzimira, AGH oraz University of Florida.

Zainteresowana głównie rozwojem kapitału społecznego, psychologią społeczną i praktycznym wymiarem rozwoju zrównoważonego. Ma wieloletnie osobiste doświadczenie pracy wolontariackiej, współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. wspierając je merytorycznie i konsultując charakter prowadzonych przez nie projektów społecznych. Jest inicjatorką i koordynatorką badania wolontariatu pracowniczego w Polsce oraz publikacji o charakterze poradnikowym dedykowanej  przedstawicielom biznesu. Oceniała programy wolontariatu pracowniczego oraz programy społeczne jako juror (m.in. konkurs  Provident Polska, konkurs W kontakcie z naturą, konkurs 100PROCENT Nagrody Wolontariatu Pracowniczego 2012).

Partnerzy i Sponsorzy

© 2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN