Mirosław Czekaj

Mirosław Czekaj

Skarbnik m. st. Warszawy, doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident
Skarbnik m. st. Warszawy, doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident. Zarządza  finansami  miasta o aktywach przekraczających 126 mld zł, dochodach  budżetowych  sięgających  16 mld zł, wydatkach ponad 17 mld zł, w tym inwestycyjnych na ponad 3,3 mld,  wykorzystując zintegrowany system planowania wieloletniego oraz system rachunkowości  i sprawozdawczości  w oparciu o rozwiązania  informatyczne SAP. Posiada doświadczenie w zarzadzaniu  instytucjami finansowymi, miedzy innymi  jako Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego (w latach 2004 – 2006). Przez 7 lat kierował Komitetem  Audytu PKO BP S.A.( w latach 2009 – 2016). Autor i współautor publikacji z zakresu planowania budżetowego, kredytowania oraz raportowania finansowego  w sektorze publicznym.

Partnerzy i Sponsorzy

© 2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN