Olga Petelczyc

Olga Petelczyc

Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR
• Manager ds. ryzyka&audytu Centrum Rozwoju i Audytu;
• wieloletni dyrektor Biura Audytu w jednej z Agencji Wykonawczych;
• od ponad 14 lat zajmuje się głównie tematyką funduszy unijnych oraz przeciwdziałania korupcji;
• certyfikowany audytor;
• wykładowca  uniwersytecki i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach;
• jako ekspert prowadziła zajęcia na studium antykorupcyjnym organizowanym przez KPRM oraz szkolenia z antykorupcyjni dla pracowników administracji; autorka publikacji;
• brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej;
• ekspert Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich;
• w latach 2015-2017 wiceprezes Instytutu audytorów wewnętrznych IIA Polska;
• Pełnomocnik IIA Polska ds. CSR; 
• członek grupy ds. raportowania niefinansowego; celem grupy jest promowanie i wymiana wiedzy w powyższym obszarze pomiędzy różnymi interesariuszami (pozostali członkowie grupy to: MF, MR, KIBR, SEG, ACCA, FOB, CSRinfo;
• ekspert na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD  marca 2018 r w Paryżu.

Partnerzy i Sponsorzy

© 2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN