Patrycja Bryl-Weiss

Patrycja Bryl-Weiss

Radca prawny, specjalizuje się w prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego i compliance

Radca prawny, kieruje sekcją SLS Instytucje Finansowe w kancelarii SLS Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych sp. p. Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego i compliance ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych.Członek Stowarzyszenia Compliance Polska, przez 10 lat pracowała w Domu Maklerskim BZ WBK S.A., w tym przez 6 lat kierowała utworzoną w nim komórką compliance. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu compliance ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konfliktów interesów, ryzyka braku zgodności, etyki biznesu, ochrony konsumentów oraz ochrony danych osobowych. Zajmowała się m.in. wdrożeniem regulacji europejskich (MiFID, EMIR) w instytucjach finansowych oraz brała udział w tworzeniu standardów postępowania uchwalanych przez Izbę Domów Maklerskich.

Na co dzień zajmuje się prawną obsługą instytucji finansowych, wspiera te instytucje w procesie wdrażania regulacji europejskich oraz prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji finansowych.

Autor publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz compliance.

Partnerzy i Sponsorzy

© 2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN