Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski

Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski

Profesor nadzwyczajny UEK oraz kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Aktualnie (2018 r.) profesor nadzwyczajny UEK oraz kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Był stypendystą Fundacji Friedricha Eberta oraz DAAD. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie, Osteuropa Institut w Monachium, na Uniwersytecie w Hamburgu, w Instytucie Gospodarki Światowej w Kilonii oraz na Uniwersytecie w Marburgu.

W latach 1991-2001 był kierownikiem Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Budapeszcie (początkowo w randze Radcy Handlowego, a od 1997 r - Ministra Pełnomocnego). Na zakończenie swej misji dyplomatycznej w Budapeszcie został wyróżniony przez Prezydenta RW Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej.

Specjalizuje się w problematyce transformacji systemowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, procesów integracyjnych w Europie oraz dyplomacji gospodarczej. Jest autorem lub współautorem kilku monografii.

Opublikował ponad 150 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, wygłosił kilkadziesiąt referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Za działalność naukową i dydaktyczną wyróżniony m.in. Zespołową Nagrodą Ministra Edukacji i Sportu (2004), Złotym Krzyżem Zasługi (2006), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017) oraz nagrodami Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (prawie corocznie). 

Partnerzy i Sponsorzy

© 2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN