Urszula Gacek

Urszula Gacek

Członek Rady Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie i Rady Ambasadorów Europejskiej Akademii Dyplomatycznej w Warszawie
Urodzona i wykształcona w Wielkiej Brytanii, absolwentka Uniwersytetu w Oxfordzie, mieszka w Polsce od 1991 roku. Posiada ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w charakterze analityka biznesowego, prezesa spółki akcyjnej, krajowego i europejskiego parlamentarzysty i wysokiej rangi dyplomaty w polskim MSZ. 
Jako Konsul Generalny RP w Nowym Jorku kierowała jedną z największych placówek zagranicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Jako Ambasador i Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy kierowała wielostronną misją dyplomatyczną przy wiodącej europejskiej instytucji zajmującej się  prawami człowieka, demokracją i praworządnością. Była pierwszym polskim ambasadorem (od momentu przystąpienia Polski do Rady Europy w 1991 roku) pełniącą rolę przewodniczącego kluczowego gremium ambasadorów -  Grupy na Rzecz Demokracji.

W latach 2007-2009 była Posłem do Parlamentu Europejskiego, a w latach 2005-2007 Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez wiele lat była właścicielem i prezesem firmy konsultingowej specjalizując się w rynkowych, ekonomicznych i politycznych  analizach ryzyka w kluczowych sektorach gospodarczych w Europie Wschodniej, zwłaszcza w Polsce.  W latach 199-2002 pełniła funkcję Prezesa Zarządu, a później  Doradcy Strategicznego, Tarnowskiego Klastera Przemysłowego Spółki Akcyjnej.

W swoim życiu zawodowym odbyła staże m. in. w Japonii i USA.

Obecnie szkoli dyplomatów w Polsce i w Europie.

Zasiada w Radzie Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie i Radzie Ambasadorów Europejskiej Akademii Dyplomatycznej w Warszawie.