Warsztaty biznesowe

Miejsce wydarzenia

                Kampus UEK, Pawilon B

Termin wydarzenia

                 19 maja 2018Uczestników Kongresu serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach biznesowych. Dzięki uprzejmości Nowych Motywacji oraz PMI Poland Chapter spotkania poprowadzą trenerzy prezentujący wysoki poziom wiedzy merytorycznej, bogate doświadczenie zawodowe i doskonałe umiejętności trenerskie.

Podczas rejestracji prosimy o wybór jednego z warsztatów, w którym chcą Państwo uczestniczyć:

 • Wykorzystanie zasobów lokalnych w projektach HR zarządzanych globalnie - studium przypadku.
  (warsztat w języku angielskim)
  - warsztaty przygotowane przez Nowe Motywacje

prowadzący: Paweł Schmidt

Celem warsztatu opartego o studium przypadku jest doświadczenie związane z zastosowaniem praktycznych narzędzi menadżerskich i analitycznych do zaplanowania działań w globalnie zarządzanym projekcie z obszaru HR realizowanym w znacznej części przez zasoby lokalne w lokalnych, różnokulturowych środowiskach. Podczas warsztatów pokażemy, jak metodyki zarządzania projektami oraz notacje procesowe mogą zostać wykorzystana do określenia odpowiedzialności i działań w wielokulturowym, zarządzanym globalnie a realizowanym lokalnie projekcie w obszarze nietechnicznym, związanym z rekrutacją i szkoleniami pracowników.

 • Ekonomia behawioralna - irracjonalne decyzje konsumentów a globalne decyzje firm.
  (warsztat w języku polskim) - warsztaty przygotowane przez Nowe Motywacje

prowadzący: Ryszard Kamała

Celem warsztatu jest syntetyczne przedstawienie dokonań Ekonomii Behawioralnej z perspektywy jej głównych pytań:

1) W jaki sposób podejmujemy decyzje?
2) Czy nasze decyzje są racjonalne?
3) Na ile nasze decyzje są przewidywalne?
4) Czy i jakie mechanizmy i tendencje występują w procesie decyzyjnym ?

Warsztatowa formuła spotkania, pozwoli ponadto doświadczyć kilku klasycznych eksperymentów.


 • Wyzwania globalnych firm na lokalnych rynkach - zarządzanie różnorodnością w praktyce.
  (warsztat w języku angielskim)
  - warsztaty przygotowane przez Nowe Motywacje

prowadzący: Judyta Gutowska-Siwek

Celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom zakresu różnic związanych z różnorodnością oraz wskazanie podstawowych sposobów na dbanie o skuteczne zarządzanie różnorodnością. Uczestnicy przyjrzą się bliżej kluczowym kryteriom różnorodności pracowników (kultura, pokolenia, gender, niepełnosprawność) oraz poznają podstawowe działania, które mogą sprzyjać skutecznemu zarządzaniu różnorodnością.
 • Wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami.
  (warsztat w języku polskim)
  - warsztaty przygotowane przez PMI Poland Chapter

prowadzący: dr Ryszard Kołodziej

Celem warsztatów jest praktyczne wprowadzenie uczestników, nie posiadających doświadczenia w stosowaniu w praktyce biznesowej zwinnych metod zarządzania projektem, w tą ciekawą i ważną dla zarządzania projektami przestrzeń.  Podczas warsztatów pokażemy, że istota rewolucji Agile nie leży w tym jakiego standardu czy zestawu dobrych praktyk używamy, ale w sposobie myślenia nt. kryteriów sukcesu projektu, dostarczania wartości, gotowości do reagowania na zmiany oraz w sposobie pracy i zarządzania zespołem.