Warsztaty biznesowe

Miejsce wydarzenia

Kampus UEK, Pawilon B.

Termin wydarzenia

13 maja 2017, godz. 15:10 - 17:10


Uczestników Kongresu serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach biznesowych. Dzięki uprzejmości Nowych Motywacji spotkania poprowadzą trenerzy prezentujący wysoki poziom wiedzy merytorycznej, bogate doświadczenie zawodowe i doskonałe umiejętności trenerskie.

Podczas rejestracji prosimy o wybór jednego z warsztatów, w którym chcą Państwo uczestniczyć:

  • Zarządzanie ryzykiem
    (warsztat w języku polskim)

prowadzący: Jakub Kamiński

Jak zwiększyć szanse powodzenia swoich działań? Warsztat zarzadzania ryzykiem pokazuje jak w czterech perspektywach: strategicznej, operacyjnej, projektów i programów identyfikować, analizować i planować reakcje na zidentyfikowane zagrożenia i szanse. Przy wykorzystaniu case-study uczestnicy przechodzą pełny cykl zarządzania ryzykiem poznając praktyczne sposoby identyfikacji, analizy i planowania reakcji na zidentyfikowane zagrożenia i szanse.

  • Współpraca: jak zapobiegać tworzeniu się silosów?
    (warsztat w języku polskim)

prowadzący: Jarosław Zamorski

Czym naprawdę jest dobra współpraca w organizacji i jak ją budować? W oparciu o filmowy case study „King’s Cross” poznasz podejście P. Lencioniego do budowania efektywnych zespołów i współpracy między-zespołowej.


  • Ericksonowskie podejście do rozwoju ludzi
    (warsztat w języku angielskim)

prowadzący: Judyta Gutowska-Siwek

A gdyby tak założyć, że pracownicy są w porządku, wiedzą co robić i mają pozytywne intencje?
Zapraszamy na warsztat pokazujący wykorzystanie 5 zasad podejścia ericksonowskiego w rozwijaniu swojego zespołu. Celem warsztatu jest zapoznanie z 5 zasadami podejścia ericksonowskiego i rozwinięcie umiejętności ich praktycznego stosowania w planowaniu rozwoju ludzi. Warsztat pozwoli na poznanie zasad, zrozumienie zmiany sposobu myślenia, którą za sobą niosą oraz zaplanowanie nowych działań w oparciu o nie.

INFORMACJE O NOWYCH MOTYWACJACH

Jesteśmy częścią Schouten Global – największej w Europie firmy szkoleniowo doradczej.

Holenderska spółka, będąc udziałowcem Nowych Motywacji, wspiera nas poprzez transfer 
know-how, światowych technologii oraz inspiracji czerpanych z projektów realizowanych  na  wymagających, zagranicznych rynkach. Specjalizujemy się w projektowaniu i dostarczaniu rozwiązań rozwojowych w formie szkoleń, coachingów oraz konsultingu. Już 20 lat budujemy nasze doświadczenie w Polsce szkoląc pracowników polskich firm, międzynarodowych koncernów, a także instytucji sektora publicznego. Mamy doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów rozwojowych z wykorzystaniem zaplecza informatycznego.

Wszyscy konsultanci delegowani do konkretnych projektów są trenerami – praktykami, z doświadczeniem biznesowym obejmującym realizację podobnych projektów. Uczymy konkretnych umiejętności odwołując się zawsze do specyfiki pracy w organizacji klienta tak, aby uczestnicy mogli wdrożyć poznaną wiedzę i umiejętności bezpośrednio po szkoleniu.

W ramach szkoleń pracujemy na realnych przypadkach biznesowych. Wdrażając projekty rozwojowe dla organizacji kładziemy nacisk na zmiany na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw pracowników, bo tylko w taki sposób możemy oczekiwać wzrostu efektywności działań poszczególnych osób i całych zespołów.

Realizujemy projekty konsultacyjne z obszarów HR takich jak m.in.: wdrożenie oceny okresowej, diagnoza kompetencji, badanie efektywności komunikacji i satysfakcji pracowników wykorzystujemy autorskie narzędzia diagnostyczne on-line oraz elastyczne aplikacje IT. Zapewniamy kompleksową realizację projektów konsultacyjnych, dostarczając sprawdzone rozwiązania merytoryczne bazujące na międzynarodowym know-how połączone z zaawansowanymi technologiami.

Zajmujemy się również profesjonalnym Zarządzaniem Projektami w metodyce PRINCE2® oraz IPMA. Organizujemy szkolenia certyfikowane, pomagamy we wdrażaniu i zarządzaniu złożonymi projektami. Szkolimy i kształcimy menadżerów projektów.