X Kongres MBA 2014 r.

Relacja z X Kongresu MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

Polskie przedsiębiorstwa gotowe na światową ekstraklasę ekonomiczną

Menedżer dzisiaj – AUDE ALIQUID DIGNUM. W drodze do ekstraklasy  trzeba być niekonwencjonalnym. Dzisiejszy tytuł MBA oznacza nie tylko posiadanie szerokiej wiedzy, powinien być synonimem charakteru oszlifowanego jak diament. W dniach 16–18 maja w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK odbył się X Jubileuszowy Kongres MBA – spotkanie menedżerów z Polski i świata, kadry naukowej, studentów, absolwentów i dyrektorów programów Master of Business Administration. Kongres MBA to szereg paneli tematycznych, zwiedzanie przedsiębiorstw, wymiana wiedzy i doświadczeń.

W dniach 16–18 maja 2014 w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie spotkali się przedstawiciele świata nauki i  biznesu. Międzynarodowy Kongres MBA, bo tak nazywa się to cykliczne wydarzenie, świętowało w tym roku swoją okrągłą dziesiątą rocznicę. „X Kongres MBA, jubileuszowy, wpisuje się w przyszłoroczne święto 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie połączone z 20-leciem studiów MBA na naszym uniwersytecie” – mówi Prorektor UEK ds. Nauki prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, który powitał uczestników jako przedstawiciel władz uniwersytetu. Towarzyszył mu prof. dr hab. Adam Sagan – Przewodniczący Rady Programowej Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr Piotr Buła – Dyrektor KSB UEK.

Wykładu inauguracyjnego „Taking the US – Polish Economic Relations to the Next Level” udzieliła Ellen Germain – Konsul Generalna USA w Krakowie. Z wykładem tematycznym „Perspectives from halfway around the world” wystąpił prof. dr Geoff Goldman z  Uniwersytetu w Johannesburgu, RPA.

Pierwszym panelem dyskusyjnym był Panel Wschód, w którym jako prelegenci udział wzięli: Prezes Marta Półtorak – Firma MARMA Polskie Folie S.A., Prezes Małgorzata Podrecka – Can-Pack, Ivan Mykołajowicz Romaniak – „Sambor ATP–14608”, Vitalij Maksymenko – Konsul Ukrainy w Krakowie, Andrzej Tombiński – Konsul Honorowy Austrii w Krakowie, Prezes Zarządu Re-Bau Sp. z o.o. oraz Geoff Goldman – University of Johannesburg. Prowadzenie relacji biznesowych z podmiotami w tej części świata było zagadnieniem przedstawionym oczami praktyków i dyplomatów, moderowanym przez legendę polskiego dziennikarstwa Andrzeja Jonasa – redaktora Warsaw Voice.

Kolejny panel dyskusyjny  SEM – FORUM pt. „Relacje Uczelnie – biznes a rozwój kadry menedżerskiej” – był dynamiczną dyskusją na temat jakości edukacji menedżerskiej i, co za tym idzie, jakości zarządzania. Prelegentami panelu byli Urszula Gąsior – EY Academy of Business, Włodzimierz Kiciński – menedżer i bankowiec, Piotr Płoszajski – Szkoła Główna Handlowa, Artur Miernik – PKO Bank Polski S.A. oraz moderator Andrzej Popadiuk – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów. Gospodarzem sesji było Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM.

Najlepsze programy MBA

W czasie X Międzynarodowego Kongresu MBA odbyło się ogłoszenie wyników V. edycji ratingu MBA. Rating MBA jest badaniem organizowanym przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM.

Programy gospodarza X Międzynarodowego Kongresu MBA – Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostały sklasyfikowane w dwóch najlepszych kategoriach. W klasie mistrzowskiej uplasował się Program International MBA prowadzony we współpracy z St. Gallen Business School ze Szwajcarii. Do klasy profesjonalnej plus zakwalifikowano Program Executive MBA (ze szkołą partnerską Stockholm University School of Business ze Szwecji) oraz nowy, uruchomiony w  bieżącym roku akademickim Program KSB MBA + Master (Clark University, USA).

W tegorocznej edycji udział wzięła rekordowa ilość 31 programów, o 2 więcej niż w 4. edycji ratingu. Wśród uczestników było aż 5 nowych programów. W imieniu Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK dyplom odebrał Dyrektor dr Piotr Buła.

Dobra praktyka i rzetelna wiedza

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się tradycyjnie wczesnym rankiem warsztatem kulturowym „Biznes między Bugiem i Amurem – mentalność partnera”, który poprowadzili prof. dr hab. Joachim Dec z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Henryk Wojciechowski z Firmy Pharma CF Sp. z o.o. Prowadzący w  kompaktowym wykładzie przedstawili zwyczaje i taktyki rozmów handlowych stosowane w takich krajach jak Białoruś, Ukraina czy Rosja. Zaskoczeniem dla słuchaczy była bardzo dobra opinia prelegentów (praktyk i teoretyk) o robieniu interesów na terenie Białorusi.

Następnie przyszedł czas na Panel Makroekonomiczny, w którym udział wzięli następujący specjaliści: prof. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, dr Ryszard Petru – Prezes Zarządu Towarzystwa Ekonomistów Polskich, dr Tadeusz Syryjczyk – minister przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Robert Kwiatkowski – Wicedyrektor Działu Rozwoju Sieci Biznesowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz moderator dr Krzysztof Misiołek z  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sesja dotyczyła przede wszystkim zagadnień bezpieczeństwa energetycznego. Prelegenci poruszali kwestie dalszego rozwoju Polski w kategorii dostępności energii i  infrastruktury. „Z dyskusji wynika, że jeśli tylko – zgodnie z  wypowiedzią Pana Prezesa Moskalewicza –  będzie nam się «chciało chcieć», to mamy szanse utrzymać stabilny wzrost polskiej gospodarki w  kolejnych latach – opiniuje uczestniczka Kongresu Anna Polak, Dyrektor Oddziału Willis Polska S.A. – Wówczas będziemy w sposób racjonalny wykorzystywać fundusze unijne, korzystać ze wsparcia polskiej diaspory w rozwoju polskiego biznesu za granicą (zaniedbanego źródła sukcesów w oczach Pani Profesor Mączyńskiej), tworząc tym samym bazę do dalszego rozwoju i spożytkowania potencjału drzemiącego w opinii Pana Ryszarda Petru w sile roboczej niepracujących kobiet, mieszkańcach wsi oraz napływających do Polski imigrantów”.

Kolejny panel  w drugim dniu kongresu  to Panel Innowacje: „Innowacje – nowe kierunki rozwoju dla Małopolski i Krakowa”. Jako prelegenci udział w nim wzięli: Roman Ciepiela – Wicemarszałek Małopolski, Magdalena Sroka – Wiceprezydent Miasta Krakowa, Marek Dworak – inwestor, doradca, Prezes Zarządu firmy Open Horizon, Wojciech Przybylski – Dyrektor w Krakowskim Parku Technologicznym, dr Paweł Węgrzyn – Dyrektor Europejskiej Akademii Gier, Andrew Hallam – Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie ASPIRE, Piotr Wilczek –Wiceprezydent EFAPCO, Prezes Zarządu Grupa A05 oraz Piotr Pietrzak – moderator panelu. Prezydent Magdalena Sroka oraz Prezes Piotr Wilczek  przedstawili w  swoich wykładach innowacyjne kierunki rozwoju gospodarczego regionu, w tym szczególnie: przemysł filmowy, przemysł gier i przemysł spotkań, określanych wspólnie jako przemysły kreatywne. Te dziedziny aktywności gospodarczej są typowane na najbardziej preferowane w najbliższej przyszłości w naszym regionie. Andrew Hallam podkreślił  kluczową rolę i pozycje Krakowa na rynku światowym w zakresie usług  typu Business Process Services.  „Bardzo ważne jest ciągłe podnoszenie sprawności oddziałów outsourcingowych w Krakowie – komentuje uczestnik Kongresu Marek Rajca General Manager oraz Plant Manager w Silgan White Cap Polska Sp. z o.o. – tak, aby przewagę rynkową uzyskiwały one poprzez wyższą niż w innych lokacjach sprawność organizacyjną, a nie tylko niższe koszty pracy w  porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej”.

Istotnym punktem programu Kongresu były study visits – zwiedzanie czołowych przedsiębiorstw w regionie, tj.: Alvernia Studios, Kopalni Soli w Bochni, Zakładu Produkcyjnego Orlen Oil w Trzebini oraz Grupy Can Pack S.A.

Sport – biznes czy pasja – perspektywy dla menedżerów

Ostatni panel X-tego Kongresu MBA dotyczył sportu. Wrażenie robiły wysokie kwoty transferów sportowych, historia wielkich mistrzowskich klubów, meczów i imprez. Poruszone zostały kwestie relacji sportu i  gospodarki, jakie znaczenie ma sport w Polsce dla biznesu oraz czy sport to biznes dochodowy. W panelu udział wzięli specjaliści w tym obszarze – Jacek Bednarz – prezes Zarządu Wisły Kraków S.A. , Grzegorz Mądry – menedżer Krakow Valley Golf & Country Club w Paczółtowicach, Marek Wilczek – ekonomista, Constant Thunnissen – właściciel Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie oraz Robert Hrycaniuk – moderator. Dyskusja zakończyła się zwiedzaniem stadionu Wisły Kraków.

Sport podczas Kongresu MBA miał też swój wyraz rywalizacyjny. 18 maja 2014 roku odbył się VII Turniej Golfa o Puchar Dyrektora KSB UEK. Zwycięzcą został Piotr Cejnóg reprezentujący Sobienie Królewskie Golf & Country Club.

Nagrody Jubileuszowe AUDE ALIGUID DIGNUM

Odważ się zrobić coś wartościowego. Mówcy X Kongresu MBA podkreślali wagę kształcenia menedżerów w kontekście etyki, kreowania wartości człowieka, cech takich jak odwaga, męstwo i pokora. „Na pytanie, czy programy MBA tworzą liderów zawsze odpowiadam, że umiejętność zarządzania i bycia przywódcą to ważne przygotowanie menedżerskie, ale to nie zapewnia sukcesu – mówi gospodarz Kongresu dr Piotr Buła Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK – W czasach turbulencji ekonomicznych istotna jest sztuka sprawnego funkcjonowania w grupie. Lider, który potrafi współdziałać – to jest dzisiaj dobra charakterystyka absolwenta programu MBA”.

Podczas wydarzenia wręczono jubileuszowe nagrody osobom zaangażowanym we współtworzenie idei i wartości Kongresu MBA. Wśród uhonorowanych byli: prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – Rektor UEK w kadencji 2002–2008, prof. dr hab. Roman Niestrój – Rektor UEK w kadencji 2008–2012, Magdalena Petryniak – Koordynator Kongresu w edycjach I–VII, dr Przemysław Domański – Dyrektor Programowy Kongresu MBA oraz absolwent MBA Arkadiusz Burnos. Wyróżniony Członek Klubu KSB Alumni MBA Jacek Purzycki roztoczył wizję wyzwań, które będą stawiane przed organizatorami w kolejnych latach.  „Pytanie « Gotowi  na  Ekstraklasę?», będące analogią do sportu, było motywem przewodnim X-tego Kongresu MBA – komentuje nagrodzony Marek Rajca – General Manager oraz Plant Manager w Silgan White Cap Polska Sp. z o.o. – Jak najlepsze polskie firmy mobilizują siebie oraz podnoszą swoją sprawność organizacyjną i ducha przedsiębiorczości, aby sprostać wysokiej globalnej konkurencji. Kongres jest formą integracji Absolwentów MBA z  całej Polski wokół środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego. Pomaga odpowiadać na pytanie jakie są cele polskich przedsiębiorstw, jak je realizować w konkretnych warunkach ekonomicznych i jak dążyć do tego, żeby się «chciało chcieć» zmieniać rzeczywistość firm na jeszcze lepszą – cytując jednego z prelegentów X -tego Kongresu Prezesa Moskalewicza. W drodze do ekstraklasy nadal aktualny jest wydźwięk pozycji autora Jima Collinsa «Good to Great»”.

Społeczna odpowiedzialność Kongresu MBA

Międzynarodowemu Kongresowi MBA corocznie towarzyszy Aukcja Charytatywna „Człowiek  nie jest sam”. Jubileuszowa edycja wsparła „Stowarzyszenie Piękne Anioły” aukcją dzieł sztuki znakomitych artystów, wśród których wymienić można autorów: Jacka Hazukę, Edwarda Dwurnika, Teresę Wallis-Joniak, Beatę Wąsowską, Czesława Gałużnego. Zebrano kwotę w wysokości prawie 9 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona na remonty pokojów dzieci z  rodzin potrzebujących, beneficjentów Stowarzyszenia.  Dzielenie się swoim potencjałem i wrażliwość na potrzeby świata zewnętrznego to wartości kreowane w środowisku kongresowym. „Kongres MBA wyróżnia wizerunek unikalnego forum wymiany doświadczeń między przedstawicielami uczelni, osobami prowadzącymi badania naukowe, jak również reprezentantami świata biznesu – mówi prof. dr hab. Aleksy Pocztowski Prorektor UEK ds. Nauki – Takie unikalne połączenie pewnej refleksji teoretycznej z doświadczeniem tworzy swoistą wartość dodaną dla wszystkich uczestników. W tym sensie tegoroczny kongres spełnił swoje zadanie.

XI Międzynarodowy Kongres MBA odbędzie się w dniach 15-17 maja 2015 roku w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK.
Kongres organizowany jest we współpracy z Klubem KSB Alumni MBA, działającym przy Krakowskiej Szkole Biznesu UEK oraz Grupą A-05 Meetings & Events. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Kongresu jest dr Piotr Buła Dyrektor KSB UEK, Zastępcą Przewodniczącego Robert Sołek Prezes Klubu KSB Alumni MBA, Dyrektorem Programowym Kongresu jest dr Przemysław Domański z Infor Support Centre Manager S&T Services Polska Sp. z  o.o.

Patroni honorowi Kongresu MBA: Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Pan Iván Gyurcsík Ambasador Węgier w Polsce, Aleksandr Averyanov, Ambasador Nadzwyczajny i  Pełnomocny Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie IPMA Polska, Stowarzyszenie Aspire, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Krajowa Izba Gospodarcza, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Instytut Studiów Strategicznych, SEM Forum, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, British Polish Chamber of Commerce, Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

Partnerzy Kongresu MBA: Urząd Miasta Krakowa, Bank PKO BP, Brainstorm, Royal Kraków Golf & Country Club w  Ochmanowie,European Trade & Investment Association, Can Pack, Kopalnia Soli w Bochni, Kompania Piwowarska, Orlen Oil, Alvernia Studios, Flotman, Koper Law Kancelaria Prawna, Proster.

Sponsorzy Kongresu MBA: Krakow 2 Business, Hotel Sheraton Kraków, Uzdrowisko Rabka, PZU S.A., Marma Polskie Folie Sp. z o.o., Jubiler Łodzińscy.

Patroni medialni X Międzynarodowego Kongresu MBA: Magazyn Forbes, ThinkTank, Business Manager Magazine, pracuj.pl, The Warsaw Voice, praca.pl, Gazeta Finansowa, MBA Portal, MBA Poland, Gazeta Finansowa Online, Radio Kraków, Kurier UEK, Wydawnictwo Elamed, Magazyn Law Business Quality.

Partnerzy | Patroni | Sponsorzy

© 2019 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN