XI Kongres MBA 2015 r.

W dniach 15–17 maja w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK odbył się XI Międzynarodowy Kongres MBA. 
Kongres to coroczne spotkanie menedżerów z Polski i świata, kadry naukowej, studentów,  absolwentów i dyrektorów programów Master of Business Administration.  Organizacja Kongresu to przykład integracji działań nastawionych z jednej strony na edukację i integrację środowiska MBA w Polsce, z drugiej na kreowanie i aktywne kształtowanie polskiej gospodarki, wytyczanie trendów i dobrych praktyk w biznesie.
Tegoroczne edycja kongresu odbyła się pod hasłem „ Fundamenty biznesu w turbulentnym otoczeniu”.

Wykład inauguracyjny poprowadził Gość Specjalny, praktyk biznesu, współautor szeroko znanej w Polsce  książki: James AF Stoner, Charles Wankel "Kierowanie” - Prof. Charles Wankel. Wykład nosił tytuł "Managing with Social Media in enterprises".

Pierwszy i drugi dzień kongresu wypełniło VII paneli dyskusyjnych, poprowadzonych przez przedstawicieli czołowych, polskich ośrodków skupiających środowisko MBA:
- Akademię Leona Koźmińskiego
                (Budowanie relacji - MBA i co dalej…)
- Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów
                (Nowe metody rozwoju przywództwa)
- Fundację Edukacyjną Perspektywy
                (Kultura jakości programów MBA- jak to robią najlepsi)
- Społeczną Akademię Nauk w Łodzi – Clark University
                (Doświadczenia polsko - amerykańskie w edukacji i biznesie na bazie współpracy
              Społecznej Akademii Nauk i Clark University)
- Szkołę Główną Handlową w Warszawie
                (Wojna o talenty. Rola edukacji MBA)
- Uniwersytet Warszawski
                (Strategie umiędzynarodowienia firm: w poszukiwaniu najlepszych praktyk)
- Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
                (Sposoby osiągania strategicznych zmian w przedsiębiorstwie)

Pierwszy Panel przygotowali przedstawiciele Fundacji Edukacyjnej Perspektywy: red. Anna Wdowińska oraz Mik Kuczkiewicz - niezależny Doradca Romika Consulting, Członek kapituły Fundacji Perspektywy. Prelegenci skupili się na przedstawieniu  ponad 20-letniego doświadczenia Fundacji w opracowywaniu profesjonalnych rankingów edukacyjnych. Próbowano zdefiniować pojęcie „najlepszych programów MBA” i wskazać czynniki, które wpływają na ich ocenę.

Kolejny Panel, przygotowany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK poprowadzili: Marek Rajca - Prezes Zarządu Silgan White Cap Polska, Krzysztof Put - Dyrektor Zakładu Coca-Cola HBC, Michał Peschak - Dyrektor ds. Projektów Strategicznych Grupa Żywiec  i Thomas Gibney - Country Manager Linc Energy Poland. Prelegenci, posługując się własnym, bardzo bogatym, doświadczeniem menedżerskim, zaprezentowali przykłady osiągania zmian w reprezentowanych przez nich przedsiębiorstwach. Postarano się przedstawić pełny obraz wprowadzanych zmian, poczynając od ich genezy, poprzez sposób i proces ich wprowadzania, kończąc na podsumowaniu osiągniętych rezultatów.

Trzeci Panel opracowali przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Spotkanie poprowadzone było w formie dynamicznej dyskusji, a uczestniczyli w nim: dr hab. Grażyna Aniszewska – Dyrektor Programu CEMBA SGH, dr hab. Rafał Mrówka – Dyrektor Programu MBA-SGH, Andrzej Borczyk – Dyrektor personalny Microsoft, Dariusz Użycki – Head of Industrial Sector CEE&CIS w firmie Pedersen & Partners oraz Dorota Serafin – Nalios Sp. z o.o.

Dyskutanci starali się zdefiniować pojęcie „talentu”. Przedstawiciele zarówno świata nauki, jak i biznesu prezentowali swoje, często odmienne, poglądy dotyczące tego pojęcia. Próbowano też ustalić na ile talent jest gwarantem osiągnięcia sukcesu i czy jest to niezbędna cecha dobrego menedżera.  

W ramach Kongresu MBA odbyły się  również specjalne wizyty w firmach (Study Visits) zlokalizowanych w Małopolsce. Była to doskonała okazja, by porozmawiać z kadrą zarządzającą i obejrzeć część linii produkcyjnych.

W tym roku zaprosiły nas przedsiębiorstwa:
- Coca-Cola HBC Polska,
- MAN Trucks,
- Silgan White Cap Polska,
- Woodward.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od Panelu Uniwersytetu Warszawskiego. Panel poprowadzili: dr Michał Zdziarski – amerykanista i doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania strategicznego, Paweł Dudek – Doradca Zarządu Carrywater Group oraz José Caldas de Sousa – Director at The Color Run Poland. Prelegenci poruszyli tematy związane z różnicami kulturowymi i specyfiką działań biznesowych w różnych krajach. Starano się wskazać i podsumować najlepsze doświadczenia i praktyki stosowane w  międzynarodowych przedsiębiorstwach.

W kolejnym Panelu Akademii Leona Koźmińskiego uczestniczyli: Sylwia Hałas-Dej – Dyrektor ds. programów edukacyjnych i rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, Nikolay Kirov – Członek Zarządu i Dyrektor ds. Inicjatyw Strategicznych i Programów Edukacyjnych Center of Excellence, Sebastian Kotow – Przewodniczący Rady Nadzorczej Quadrilion S.A., Marek Rybiec – Prezes Zarządu Skarbiec TFI SA. Prelegenci skupili się na omówieniu roli networkingu w budowaniu relacji absolwentów MBA. Na przykładzie Akademii Leona Koźmińskiego zobrazowano system wspierania absolwentów w ich dalszym rozwoju.

Następny Panel został przygotowany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów. W panelu udział wzięli: Andrzej Popadiuk – Członek Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, dr Paweł Korzyński – Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, Joanna Tyszka – Dyrektor personalny Grupy LOTOS,  Ilona Modrzejewska – Kierownik Działu Personalnego FLSmidth MAAG Gear oraz Marzena Nawrat – PKO Bank Polski.

Podczas panelu przedstawiono doświadczenia firm, które rozwojowi przywództwa nadały strategiczne znaczenie. Dowiedzieliśmy się czym jest Leadership Performance Pipeline, jakie wymierne rezultaty przynosi spójna polityka HR, jak zapewnić ciągłość rozwoju w firmie przechodzącej zmiany organizacyjne i kulturowe, jak w praktyce sprawdzają się nowe koncepcje i rozwiązania.

Ostatni Panel Społecznej Akademii Nauk- Clark University poprowadzili: prof. Amy Daly Gardner - Clark University, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Dyrektor Programu Clark University, dr Michał Chmielecki – Wykładowca na Clark University, Adiunkt i Szef działu ds. współpracy międzynarodowej Społecznej Akademii Nauk oraz dr Łukasz Prysiński – Dyrektor programu MBA, Społeczna Akademia Nauk oraz Clark University. Panel poświęcony został ocenie doświadczeń we współpracy edukacyjnej i wdrożeniowej pomiędzy polską i amerykańską uczelnią: Społeczną Akademią Nauk i Clark University. Pierwsze wystąpienie przedstawiało prezentację dotychczasowej realizacji współpracy obu uczelni od strony organizacyjnej i edukacyjnej, następnie mowa była o projektach wdrożeniowych Capstone. Na końcu zaprezentowano opracowanie na temat skutecznych negocjacji międzykulturowych.

Całość Kongresu uzupełnił program towarzyszący, na który złożyły się wieczorna gala połączona z aukcją charytatywną, nieformalny wieczór MBA oraz rodzinna impreza golfowa połączona z turniejem golfa.

Tegoroczna Gala Dinner odbyła się w Sheraton Hotel, a towarzysząca jej Aukcja Charytatywna przeprowadzona została na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dzięki znakomitym artystom: malarzowi Adamowi Kozikowi, oraz fotografom: Zygfrydowi  Turchanowi, dr Edycie Bielińskiej-Duszy, Bartoszowi Cyganowi i Piotrowi Wyszyńskiemu udało się zebrać powyżej 7 tysięcy złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na remont jednej ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dzielenie się swoim potencjałem i wrażliwość na potrzeby świata zewnętrznego to wartości kreowane w środowisku kongresowym.

Ostatni dzień kongresu upłynął w miłej, sportowej atmosferze na polu golfowym. Wszystkim uczestnikom udało się spróbować swoich sił w golfie, a profesjonalni golfiści walczyli w VIII Turnieju Golfa o Puchar Dyrektora KSB UEK. Zwycięzcą został Pan Marek Rajca.

Wszystkim prelegentom, gościom oraz uczestnikom Kongresu serdecznie dziękujemy za liczne przybycie, oraz stworzenie niepowtarzalnej atmosfery.

Partnerzy | Patroni | Sponsorzy

© 2019 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Powred by Projektowanie stron internetowych - Kingdom of Heaven
PL EN